Khoá học Nghệ thuật quyến rũ khách hàng - MAI TÌNH YÊU

Hãy lưu lại đường link này, bạn cũng có thể tìm lại link bằng cách xem hòm thư, check kĩ hòm spam!

Đây là khoá học online Quyến rũ khách hàng - Bán hàng bằng tình yêu của bạn

Hãy đi lần lượt từ bài 1 tới bài 19, bạn sẽ biết cách sử dụng và ráp nối toàn bộ những câu trong bộ thẻ Thần Chú Mê Đắm Khách Hàng trở thành một bài bán hàng hoàn chỉnh 11 bước, TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU.

Chương 1: Tại sao phải bán hàng bằng tình yêu
Bài 1: Chào mừng

Bài 2: Vì sao phải bán hàng bằng tình yêu

Chương 2: Những yếu tố cơ bản của tâm lý con người
Bài 3: 6 tử huyệt cảm xúc 

Bài 4: Cách nhận diện 6 tử huyệt cảm xúc 

Chương 3: Bài bán hàng bằng tình yêu hoàn hảo nhất
Bài 5: Bước 1: Tạo sự thiện cảm 

Bài 6: Bước 2: Tạo sự thiên vị 

Bài 7: Bước 3: Chịu thiệt vì khách hàng 

Bài 8: Bước 4: Tạo sự khao khát 

Bài 9: Bước 5: Tạo sự an toàn 

Bài 10: Bước 6: Tạo sự giới hạn 

Bài 11: Bước 7: Xử lý sự từ chối 

Bài 12: Bước 8: Chốt sales 

Bài 13: Bước 9: Biết ơn khách hàng 

Bài 14: Bước 10: Hỏi xin lời giới thiệu 

Bài 15: Bước 11: Xoa dịu khách 

Bài 16: Một bài sales hoàn chỉnh 

Chương 4: Kết thúc
Bài 17: Xâu chuỗi toàn bộ 

Bài 18: Tiếp theo là gì? 

Bài 19: Tổng kết 


Yêu bạn,

Mai Tình Yêu và cộng sự
Hotline: 0936367150